Resmi Kurum Raporları

Ara

Son Eklenenler

10 sonuçtan 1 - 5 arası gösteriliyor...
 • ÇOCUKTAN GELİN OLMAZ
  (Türkiye Barolar Birliği, 2017-04) Görel, Av. Özge
 • ÇOCUKLARIN ADALETE ERİŞİM HAKKI ÇERÇEVESİNDE HUKUKİ YARDIM HİZMETLERİNE DÖNÜK İHTİYAÇ ANALİZİ
  (Türkiye Barolar Birliği, 2019-06) Öztürk, Neva ; Taner , Gökçen ; Kontacı, Ersoy
  Bu ihtiyaç analizi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (“United Nations International Children’s Fund” - UNICEF) ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında imzalanan işbirliği anlaşması ve çalışma plânı bağlamında; çocukların adalete erişim hakkı çerçevesinde çocuklara sunulan hukukî yardım hizmetlerine dönük ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Rapor kapsamında, ülkelerini terk ederek Türkiye’ye gelmiş olan mülteci1 çocuklar özelinde, kırılgan gruplara mensup çocuklara yönelik hukukî yardım hizmetlerinin incelenmesine özel bir bölüm ayrılmıştır. Rapor, Türkiye’de yürürlükteki mevzuat ve uygulamada görülen sorunlar ekseninde, çocuklara yönelik hukukî yardım hizmetlerinin erişilebilirlik, sunulma/kullanılma koşulları ve kalite standartları yönünden ayrıntılı bir değerlendirmesini içermektedir.
 • Çocuk Haklarına Yönelik Güncel Yargı Kararları Cilt-2
  ( 2021-04) Taner, Doç. Dr. Fahri Gökçen ; Aksoy, Dr. Pınar Çağlayan ; Yılmaz, Dr. Serdar ; Düzen, Av. Burcu ; Polat, Av. İdil Burcu ; Üstün, Av. Özge
 • Çocuk Haklarına Yönelik Güncel Yargı Kararları Cilt-1
  (Türkiye Barolar Birliği ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2021-04) Kontacı, Dr. Ersoy ; Aktosun, Av. Neslihan
  Çocukla çalışan tüm profesyonellerin, yargıda çocuklara özgü adalet sisteminin çocuğun yüksek yararının hayata geçmesinde rehber olabilmesi ve çocuk hakları duyarlılığı eksik olan kararların fark edilerek dönüştürülmesine katkı sunabilmek için Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu olarak UNICEF’in teknik desteği ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’ın çocukların mağdur, suça sürüklenen, tanık olduğu ya da velayet evlat edinme gibi çocuğa ilgilendiren konulardaki son beş yıllık kararlarını derlenmiştir.
 • Türkiye'de Okullarda Çocuk Katılımı: Durum Analizi
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, 2015-01) Tüzün , Işık ; Sarıışık, Yaprak
  Proje, Türkiye’de demokratik okul kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 15 Ağustos 2013-14 Şubat 2015 tarihleri arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından, Eğitim Reformu Girişimi ortaklığında yürütüldü. Proje, başta çocuklar olmak üzere farklı paydaşların eğitim sürecine ve karar mekanizmalarına tam ve etkin katılımını sağlamayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, “paydaşların demokratik vatandaşlık ve insan haklarına ilişkin bilgi, beceri ve olumlu tutum edinmelerini destekleyerek, birlikte ‘katılımcı okul’ uygulamaları geliştirme ve yaygınlaştırma” hedefini benimseyen projenin ana çıktıları şunlardır: Türkiye’de örgün eğitimde, çocukların okul düzeyinde karar mekanizmalarına katılımına ilişkin durumu değerlendiren durum analizi raporu, Durum analizi raporunun 10-15 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan “çocuk versiyonu”, Türkiye’den ve dünyadan okullarda paydaşların karar mekanizmalarına etkin katılımına ilişkin örnekler derlemesi, Pilot okuldaki uygulamaların geliştirilmesini, uygulanmasını ve aynı zamanda etki analizi sonuçlarını anlatan kılavuz, Çocukların okullarda karar mekanizmalarına etkin katılımlarını destekleyen politika ve uygulama önerilerini içeren politika notu, Eğitim ortamlarında çocuk katılımını izleme ve geliştirme amacıyla hazırlanan göstergeler, Çocukların geliştirdiği ve pilot okuldaki uygulamanın çocukların gözüyle anlamını ve etkisini içeren belgesel. “Demokratik Okullara Doğru: Öğrencileri ve Okulları Güçlendiren Katılım Uygulamaları” Projesi