ÇOCUKLARIN ADALETE ERİŞİM HAKKI ÇERÇEVESİNDE HUKUKİ YARDIM HİZMETLERİNE DÖNÜK İHTİYAÇ ANALİZİ

Tarih
2019-06
Yazarlar
Öztürk, Neva
Taner , Gökçen
Kontacı, Ersoy
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Barolar Birliği
Öz
Bu ihtiyaç analizi, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (“United Nations International Children’s Fund” - UNICEF) ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında imzalanan işbirliği anlaşması ve çalışma plânı bağlamında; çocukların adalete erişim hakkı çerçevesinde çocuklara sunulan hukukî yardım hizmetlerine dönük ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Rapor kapsamında, ülkelerini terk ederek Türkiye’ye gelmiş olan mülteci1 çocuklar özelinde, kırılgan gruplara mensup çocuklara yönelik hukukî yardım hizmetlerinin incelenmesine özel bir bölüm ayrılmıştır. Rapor, Türkiye’de yürürlükteki mevzuat ve uygulamada görülen sorunlar ekseninde, çocuklara yönelik hukukî yardım hizmetlerinin erişilebilirlik, sunulma/kullanılma koşulları ve kalite standartları yönünden ayrıntılı bir değerlendirmesini içermektedir.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Mülteci Çocuklar, Adalete Erişim--Çocuklar, Adalete Erişim--Mülteci Çocuklar, Hukuki Yardım, Birleşmiş Millet Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları--Uluslararası Standartlar
Alıntı