Çocuk Haklarına Yönelik Güncel Yargı Kararları Cilt-1

Tarih
2021-04
Yazarlar
Kontacı, Dr. Ersoy
Aktosun, Av. Neslihan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Barolar Birliği ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Öz
Çocukla çalışan tüm profesyonellerin, yargıda çocuklara özgü adalet sisteminin çocuğun yüksek yararının hayata geçmesinde rehber olabilmesi ve çocuk hakları duyarlılığı eksik olan kararların fark edilerek dönüştürülmesine katkı sunabilmek için Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu olarak UNICEF’in teknik desteği ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’ın çocukların mağdur, suça sürüklenen, tanık olduğu ya da velayet evlat edinme gibi çocuğa ilgilendiren konulardaki son beş yıllık kararlarını derlenmiştir.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Aile Hayatına Saygı Hakkı, Yaşam Hakkı, Kötü Muamele Yasağı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Adil Yargılama Hakkı, Mülteci Çocuklar, Ayrımcılık Yasağı
Alıntı