Resmi Kurum Raporları

Ara

Son Eklenenler

4 sonuçtan 1 - 4 arası gösteriliyor...
 • Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2008-10) Jahic, Galma ; Yeşiladalı, Burcu ; Tarhanlı, Prof. Dr. Turgut ; Pelikan, Dr. Christa ; Willemsens, Jolien ; İnceoğlu, Dr. Asuman Aytekin ; Karan, Ulaş ; Kalem, Seda ; Coronas, Clara Casado
  Bu kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Avrupa Onarıcı Adalet Forumu ile işbirliği içinde yürütülen ve Avrupa Komisyonu’nun Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı tarafından finansal olarak desteklenen “Türkiye’de Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Gelişltirilmesi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayın hazırlanırken amaç, mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılabilecek geniş çaplı bir eğitim materyali geliştirmekti. Bu hedefe ulaşmak için, mağdur-fail arabuluculuğunun sadece hukuki yönü değil, aynı zamanda bu uygulamanın temelinde yatan sosyal teorilere ve tartışmalara da yer verildi. Ayrıca hem Türkiye'de hem de karşılaştırmalı olarak Avrupa ülkelerindeki uygulamaya ilişkin analizlerin de dahil edilmesiyle, çalışmanınn teorik çerçevesinin somut değerlendirmeler ile desteklenmesi hedeflenmiştir. Sözkonusu yaklaşımla ortaya çıkan bu yayın, öncelikle üniversiteler ve Barolar tarafından düzenlenen mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olsa da aynı zamanda geniş çaplı bir akademik çalışma olarak da kabul edilebilir.
 • Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk Seminerleri: Eğitim Değerlendirme ve Etki Ölçümü Raporu
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi , Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2019-09) Yeşiladalı, Burcu
  Bu rapor, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülmüş olan “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenmiş olan eğitim programı ile ilgilidir. Raporda eğitim programı için yürütülmüş olan değerlendirme ve etki ölçümü çalışmasının sonuçları yer almaktadır. Temmuz 2018-Temmuz 2019 arasında yürütülmüş olan proje ile kadın avukatların kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık alanında uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat ile uygulamalar konusundaki bilgi, beceri ve farkındalığının artırılması, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların avukatlardan alacakları adli yardımın kalitesinin artırılarak adalete erişim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlandı.
 • Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması
  (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2015) Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
 • 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Mevzuatı
  (Ankara Barosu ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi, 2013) Ankara Barosu ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi