Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk Seminerleri: Eğitim Değerlendirme ve Etki Ölçümü Raporu

Tarih
2019-09
Yazarlar
Yeşiladalı, Burcu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi , Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Öz
Bu rapor, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülmüş olan “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenmiş olan eğitim programı ile ilgilidir. Raporda eğitim programı için yürütülmüş olan değerlendirme ve etki ölçümü çalışmasının sonuçları yer almaktadır. Temmuz 2018-Temmuz 2019 arasında yürütülmüş olan proje ile kadın avukatların kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık alanında uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat ile uygulamalar konusundaki bilgi, beceri ve farkındalığının artırılması, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların avukatlardan alacakları adli yardımın kalitesinin artırılarak adalete erişim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlandı.
Tanımlama Alanı
Konu
Kadına Yönelik Şiddet, Cinsiyet Ayrımcılığı, Adalete Erişim, Toplumsal Cinsiyet, Adli Yardım
Alıntı