Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı

Tarih
2008-10
Yazarlar
Jahic, Galma
Yeşiladalı, Burcu
Tarhanlı, Prof. Dr. Turgut
Pelikan, Dr. Christa
Willemsens, Jolien
İnceoğlu, Dr. Asuman Aytekin
Karan, Ulaş
Kalem, Seda
Coronas, Clara Casado
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öz
Bu kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Avrupa Onarıcı Adalet Forumu ile işbirliği içinde yürütülen ve Avrupa Komisyonu’nun Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı tarafından finansal olarak desteklenen “Türkiye’de Mağdur-Fail Arabuluculuğunun Gelişltirilmesi” projesi kapsamında hazırlanmıştır. Bu yayın hazırlanırken amaç, mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılabilecek geniş çaplı bir eğitim materyali geliştirmekti. Bu hedefe ulaşmak için, mağdur-fail arabuluculuğunun sadece hukuki yönü değil, aynı zamanda bu uygulamanın temelinde yatan sosyal teorilere ve tartışmalara da yer verildi. Ayrıca hem Türkiye'de hem de karşılaştırmalı olarak Avrupa ülkelerindeki uygulamaya ilişkin analizlerin de dahil edilmesiyle, çalışmanınn teorik çerçevesinin somut değerlendirmeler ile desteklenmesi hedeflenmiştir. Sözkonusu yaklaşımla ortaya çıkan bu yayın, öncelikle üniversiteler ve Barolar tarafından düzenlenen mağdur-fail arabuluculuğu eğitimlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olsa da aynı zamanda geniş çaplı bir akademik çalışma olarak da kabul edilebilir.
Tanımlama Alanı
Konu
Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamaları--Türkiye, Soruşturma Aşamasında Uzlaşma, Kovuşturma Aşamasında Uzlaşma
Alıntı