Göstergeler -Endexler

Ara

Son Eklenenler

4 sonuçtan 1 - 4 arası gösteriliyor...
 • Uzman Olmayanların Ceset Kalıntıları ve Ölü Hk. Bilgi Yönetiminde Yararlanabilecekleri Başarılı Uygulamalar
  (Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 2011-09-06) Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC)
  Bu yayın, doğrudan veya dolaylı yoldan silahlı çatışma veya ülke içi şiddet sonucu ölenlerin kalıntılarının, uzman olmayanlar tarafından uygun ele alınmasına yönelik bütün tavsiye ve iyi uygulamaları içeren bir derlemedir. Bu sayede alttaki hususlara olanak sağlar: - Her askeri kuvvetin komutanları için SOP (standart operasyon prosedürü) düzenlemesi ve üyeleri için yasal kurallar ve kontrol listesi içeren eğitim modülleri kurması; - İnsani yardım kuruluşlarının bu tavsiye ve iyi uygulamaları politika, direktif, eğitim ve operasyonlarına dâhil etmeleri.
 • Çocuğa Karşı Şiddet İzleme ve Göstergeler Literatür Taraması
  (UNICEF Türkiye Temsilciliği, 2013-03) Berghan, Selin ; Arkadaş - Thibert, Adem
  Bu literatür çalışması, çocuklara karşı şiddetin izlenmesine yönelik var olan bilgi ve deneyimleri güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte ele alarak, Türkiye’de sivil toplum örgütleri tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, AB finansmanıyla UNICEF tarafından yürütülen Güneydoğu Avrupa’da Çocukların Şiddetten Korunması Projesi kapsamında yapılmıştır. Proje, sivil toplum örgütlerinin yerel ve ulusal düzeyde çocuğa karşı şiddetle ilgili politika yapım sürecindeki katılımının, veri toplama, izleme ve değerlendirme alanlarında farkındalık ve kapasite geliştirme eğitimleri ile güçlendirilmesini hedeflemektedir
 • Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Göstergeleri Kılavuzu
  (UNICEF, 2013-03) Arkadas-Thibert, Adem ; Salman, H. Feray
  Bu kılavuz göstergelerin tanımlanması ve yerinden izlemenin desteklenmesi ile ilgili bu ihtiyaçtan doğmuştur. Kılavuz, çocuğa karsı şiddetin önlenmesi konusunu kendine dert edinmiş STK’larave ilgilenen diğer sivil ve kamu kuruluşlarına çocuğa karsı şiddetin (ÇKS) göstergeler yardımıyla izlenmesi ile konuya çözüm bulunması aşamasında bir başlangıç noktası olarak hazırlanmıştır.
 • Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)
  ( 2014-10) Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
  Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) çocuklara yönelik cinsel şiddet kapsamındaki tüm fiilleri suç sayan ilk kapsamlı uluslararası belgedir. Sözleşme, bu tür şiddetin engellenmesi, çocuk mağdurların korunması ve faillerin soruşturulmasına yönelik önlemler içermektedir. Sözleşme, Avrupa Konseyi ülkesi 47 devletin ve üye olmayan diğer devletlerin imzasına açıktır. 2 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 32 devlet Sözleşme’yi onaylamış ve imzalamıştır. Bununla birlikte, sözleşmenin tüm çocuklarımıza etkili bir koruma sağlayabilmesi için yalnızca üye devletlerce ulusal düzeyde değil tüm dünyada imzalanması, onaylanması ve uygulanması gerekmektedir. Sözleşme’nin 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmesinden hemen sonra, çocuk haklarına saygı konusunda kararlı olan Avrupa Konseyi, çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurmak amacıyla BEŞTE BİR Kampanyasını (2010-2014) başlatmıştır. Kampanya, siyasal liderleri, profesyonelleri, sivil toplumu, ana babaları ve çocukları, gündemdeki konulara ilişkin duyarlı kılma amacını taşımaktadır.