Eylem ve Örnek Uygulamalar Derlemesi (2011-2013)

Tarih
2014-10
Yazarlar
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Öz
Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) çocuklara yönelik cinsel şiddet kapsamındaki tüm fiilleri suç sayan ilk kapsamlı uluslararası belgedir. Sözleşme, bu tür şiddetin engellenmesi, çocuk mağdurların korunması ve faillerin soruşturulmasına yönelik önlemler içermektedir. Sözleşme, Avrupa Konseyi ülkesi 47 devletin ve üye olmayan diğer devletlerin imzasına açıktır. 2 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 32 devlet Sözleşme’yi onaylamış ve imzalamıştır. Bununla birlikte, sözleşmenin tüm çocuklarımıza etkili bir koruma sağlayabilmesi için yalnızca üye devletlerce ulusal düzeyde değil tüm dünyada imzalanması, onaylanması ve uygulanması gerekmektedir. Sözleşme’nin 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girmesinden hemen sonra, çocuk haklarına saygı konusunda kararlı olan Avrupa Konseyi, çocuklara yönelik cinsel şiddeti durdurmak amacıyla BEŞTE BİR Kampanyasını (2010-2014) başlatmıştır. Kampanya, siyasal liderleri, profesyonelleri, sivil toplumu, ana babaları ve çocukları, gündemdeki konulara ilişkin duyarlı kılma amacını taşımaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Cinsel Şiddet, Çocuk Cinsel İstismarı
Alıntı