Çocuğa Karşı Şiddet İzleme ve Göstergeler Literatür Taraması

Tarih
2013-03
Yazarlar
Berghan, Selin
Arkadaş - Thibert, Adem
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
UNICEF Türkiye Temsilciliği
Öz
Bu literatür çalışması, çocuklara karşı şiddetin izlenmesine yönelik var olan bilgi ve deneyimleri güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte ele alarak, Türkiye’de sivil toplum örgütleri tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmalara destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, AB finansmanıyla UNICEF tarafından yürütülen Güneydoğu Avrupa’da Çocukların Şiddetten Korunması Projesi kapsamında yapılmıştır. Proje, sivil toplum örgütlerinin yerel ve ulusal düzeyde çocuğa karşı şiddetle ilgili politika yapım sürecindeki katılımının, veri toplama, izleme ve değerlendirme alanlarında farkındalık ve kapasite geliştirme eğitimleri ile güçlendirilmesini hedeflemektedir
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuklara Yönelik Şiddet
Alıntı