Kılavuz

Ara

Son Eklenenler

6 sonuçtan 1 - 5 arası gösteriliyor...
 • Katılımcılığın İlkeleri: Katılımlı Çalışmaları Tasarlayan, Uygulayan ve Yönetenler İçin İyi Uygulama Kılavuzu
  (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2012-03) Office for Public Management (OPM)
  Birinci bölüm, katılım sürecine ilişkin kapsamlı bir giriş sunmakta, burada bazı temel kavramların tanımlarına, katılım ilkelerine ve katılıma ilişkin farklı yaklaşımları gösteren modellere dair örneklere yer verilmektedir. İkinci bölümde, katılım projesinin gerçekleştiği dış şartlara ve projeyi yürüten kurumun organizasyon kültürüne göz atacağız. Bunların anlaşılması, belirli bir konuda ve zamanda bir katılım projesi yürütmenin uygun olup olmadığına karar verilmesine ve hangi katılım yaklaşımının daha verimli olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Üçüncü ve dördüncü bölüm, bir katılım projesinin hayata geçirilmesi kararı verildikten sonra ele alınacak konulara odaklanarak planlama ve yöntem konularını ayrıntılandırmaktadır. Burada planlama, amaç, hedef ve sonuçların tanımlanması ile bütçe ve zamanlama gibi pratik meselelerin yanı sıra yaklaşımın belirlenmesi de ele alınmaktadır. Dördüncü bölümün sonunda, katılım projesinin yürütülmesi için dış kuruluşların görevlendirildiği, hizmet satın alındığı durumlarda göz önünde bulundurması gereken bazı noktalara hızlıca değinilecektir.
 • Temel Bütçe Okuma Yazma Kılavuzu
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi, 2009-06) Yentürk, Nurhan
  Bu kılavuzda yer alan bilgiler, teknikler ve diğer kılavuzlar kullanılarak, ilgili yılın kanun gerekçesi ve ekleri webe konulduktan sonra, ilgili yıldan sonraki iki yıl için planlanan sosyal güvenlik, sağlık, sosyal yardım arcamalarını, askeri harcamaları, çocuk, gençlik ve eğitime yönelik harcamaları ayrıntılı olarak hesaplayabilmek mümkün olacaktır. Bilgi STK 2010, 2011 ve 2012 yılları için sayılan tematik alanlarda bu izlemeyi yapacaktır.
 • Barış Sürecinin İzlenmesi: Birleşmiş Milletler Uygulayıcılar İçin Değerlendirme Kılavuzu
  (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, 2010) Birleşmiş Milletler Fafo Uygulamalı Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ; Norveç Barış İnşa Merkezi
 • STK’lar için Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu
  (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011-02) Nurhan Yentürk
 • Sivil Toplum Örgütleri İçin Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı Gösteri Hakkı Kılavuzu
  (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, 2016) Eşit Haklar İçin İzleme Derneği