STK’lar için Kamu Harcamaları Okuma-Yazma Kılavuzu

Tarih
2011-02
Yazarlar
Nurhan Yentürk
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Kamu Maliyesi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Döner Sermaye Kuruluşları, İşsizlik Sigortası Fonu, Genel ve Özel Bütçeli İdareler, Sivil Toplum Kuruluşu
Alıntı
Koleksiyonlar