Katılımcılığın İlkeleri: Katılımlı Çalışmaları Tasarlayan, Uygulayan ve Yönetenler İçin İyi Uygulama Kılavuzu

Tarih
2012-03
Yazarlar
Office for Public Management (OPM)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
T.C. Kalkınma Bakanlığı
Öz
Birinci bölüm, katılım sürecine ilişkin kapsamlı bir giriş sunmakta, burada bazı temel kavramların tanımlarına, katılım ilkelerine ve katılıma ilişkin farklı yaklaşımları gösteren modellere dair örneklere yer verilmektedir. İkinci bölümde, katılım projesinin gerçekleştiği dış şartlara ve projeyi yürüten kurumun organizasyon kültürüne göz atacağız. Bunların anlaşılması, belirli bir konuda ve zamanda bir katılım projesi yürütmenin uygun olup olmadığına karar verilmesine ve hangi katılım yaklaşımının daha verimli olduğunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Üçüncü ve dördüncü bölüm, bir katılım projesinin hayata geçirilmesi kararı verildikten sonra ele alınacak konulara odaklanarak planlama ve yöntem konularını ayrıntılandırmaktadır. Burada planlama, amaç, hedef ve sonuçların tanımlanması ile bütçe ve zamanlama gibi pratik meselelerin yanı sıra yaklaşımın belirlenmesi de ele alınmaktadır. Dördüncü bölümün sonunda, katılım projesinin yürütülmesi için dış kuruluşların görevlendirildiği, hizmet satın alındığı durumlarda göz önünde bulundurması gereken bazı noktalara hızlıca değinilecektir.
Tanımlama Alanı
Konu
Katılım, Katılımın Planlanması, Katılım Süreci, Katılım İlkeleri
Alıntı
Koleksiyonlar