Sivil Kuruluşların Raporları

Ara

Son Eklenenler

11 sonuçtan 1 - 5 arası gösteriliyor...
 • Veriye Dayalı Karar Alma Ve Politika Geliştirme
  (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV Yayınları), 2021-01) Fidan, Gizem ; Erginli, Bürge Elvan
  "Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi işbirliği ve Bernard van Leer (BvL) Vakfı desteğiyle Kent95 programı kapsamında yürüttüğü Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi’nin çıktısı harita.kent95.org web sitesi yeni dijital araçlar akımının Türkiye’deki örnekleri arasında yer almaktadır. Üç proje kentinde (İstanbul, İzmir, Gaziantep) yerel yönetimlerin çocuğa ve ebeveyne yönelik hizmetleri ile sosyal yardımlarını kentlerin demografik ve sosyal özelliklerini ortaya koyan haritalar üzerinde gösteren Kent95 platformu henüz bir açık veri platformu veya kent paneli özelliğinde olmasa da karar alıcılara ve kent sakinlerine karmaşık veri tabanlarını okunabilir halde sunması bakımından özgündür. 2016 yılında İstanbul ilçe belediyelerinin hizmet ve yardımlarını gösterme ve izleme amacıyla oluşturulmaya başlayan platform zamanla kapsam bakımından genişledi. Elinizdeki rehberin yazılma amacı Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı’nı anlatmaktır. Bu aracı tanıtmadan önce verinin anlamlı hale getirilmesi için oluşturulan politika araçlarına dünyadan bazı örneklerle başlamak istedik. Bu araçlar hakkında daha somut bilgi sahibi olmanın Kent95 aracının da oluşturulma amacı ve özelliklerini vurgulayacağını düşünüyoruz. Bu somut örneklerden sonra harita.kent95.org sitesinin içeriğini üç proje kenti özelinde anlatacağız. Son olarak politika aracımızın sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyan verinin güncellenmesine hizmet etmek üzere tasarlanan yönetici panelini göstereceğiz. Umuyoruz ki, yerel yönetimlerin katkılarıyla bu politika aracını içerik bakımından genişleterek ve veriyi güncel tutarak birlikte geliştirebiliriz."
 • Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri
  (Ekoloji Kolektifi Derneği, 2016) Yıldırım, Av. Hülya
 • Urgenda İklim Değişikliği Davası
  (Ekoloji Kolektifi Derneği, 2019-01) Gosseries, Axel ; Kadayıfçı, Refia ; Atalay, Serde
  "Bu yayın vasıtasıyla ise sizlere, iklim mücadelesinin hukuki boyutu bakımından çok büyük önem taşıyan bu kararın Serde Atalay tarafından yapılan gayri resmi Türkçe çevirisini sunuyoruz. Çevre hukuku ve çevre mücadelesiyle bağlantısı içerisinde insan hakları hukuku tartışmaları bakımından dönüm noktası niteliğinde olabilecek bu kararın Türkçeye çevrilerek mümkün olduğunca geniş bir kitleye yayılmasını sağlamak, Ekoloji Kolektifi olarak çevre mücadelesinde hukuki veri üretimi misyonumuzun doğurduğu bir nevi gerekliliktir. Zira bu karar, içerdiği geniş kapsamlı olgusal temel ve hukuki muhakeme ile Türk hukuku bakımından çevre mücadelesine farklı bir perspektiften yaklaşılmasını sağlayacak potansiyelde olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Türk hukukunun sunduğu imkânlar ile kararda ele alınan (bir kısmı Hollanda hukukuna özgü) hukuki mekanizmalar, kavramlar ve yorumlar karşılaştırmalı olarak incelenirse, Urgenda istinaf kararının Türkiye’de çevre mücadelesine dâhil paydaşlar bakımından yeni pencereler ve tartışma zeminleri oluşturması kaçınılmazdır."