Veriye Dayalı Karar Alma Ve Politika Geliştirme

Tarih
2021-01
Yazarlar
Fidan, Gizem
Erginli, Bürge Elvan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV Yayınları)
Öz
"Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi işbirliği ve Bernard van Leer (BvL) Vakfı desteğiyle Kent95 programı kapsamında yürüttüğü Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi’nin çıktısı harita.kent95.org web sitesi yeni dijital araçlar akımının Türkiye’deki örnekleri arasında yer almaktadır. Üç proje kentinde (İstanbul, İzmir, Gaziantep) yerel yönetimlerin çocuğa ve ebeveyne yönelik hizmetleri ile sosyal yardımlarını kentlerin demografik ve sosyal özelliklerini ortaya koyan haritalar üzerinde gösteren Kent95 platformu henüz bir açık veri platformu veya kent paneli özelliğinde olmasa da karar alıcılara ve kent sakinlerine karmaşık veri tabanlarını okunabilir halde sunması bakımından özgündür. 2016 yılında İstanbul ilçe belediyelerinin hizmet ve yardımlarını gösterme ve izleme amacıyla oluşturulmaya başlayan platform zamanla kapsam bakımından genişledi. Elinizdeki rehberin yazılma amacı Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı’nı anlatmaktır. Bu aracı tanıtmadan önce verinin anlamlı hale getirilmesi için oluşturulan politika araçlarına dünyadan bazı örneklerle başlamak istedik. Bu araçlar hakkında daha somut bilgi sahibi olmanın Kent95 aracının da oluşturulma amacı ve özelliklerini vurgulayacağını düşünüyoruz. Bu somut örneklerden sonra harita.kent95.org sitesinin içeriğini üç proje kenti özelinde anlatacağız. Son olarak politika aracımızın sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyan verinin güncellenmesine hizmet etmek üzere tasarlanan yönetici panelini göstereceğiz. Umuyoruz ki, yerel yönetimlerin katkılarıyla bu politika aracını içerik bakımından genişleterek ve veriyi güncel tutarak birlikte geliştirebiliriz."
Tanımlama Alanı
Konu
Verinin Anlamlı Hale Getirilmesi, Veriye Dayalı Politika, Veri Tabanı, Açık Veri
Alıntı