Urgenda İklim Değişikliği Davası

Tarih
2019-01
Yazarlar
Gosseries, Axel
Kadayıfçı, Refia
Atalay, Serde
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ekoloji Kolektifi Derneği
Öz
"Bu yayın vasıtasıyla ise sizlere, iklim mücadelesinin hukuki boyutu bakımından çok büyük önem taşıyan bu kararın Serde Atalay tarafından yapılan gayri resmi Türkçe çevirisini sunuyoruz. Çevre hukuku ve çevre mücadelesiyle bağlantısı içerisinde insan hakları hukuku tartışmaları bakımından dönüm noktası niteliğinde olabilecek bu kararın Türkçeye çevrilerek mümkün olduğunca geniş bir kitleye yayılmasını sağlamak, Ekoloji Kolektifi olarak çevre mücadelesinde hukuki veri üretimi misyonumuzun doğurduğu bir nevi gerekliliktir. Zira bu karar, içerdiği geniş kapsamlı olgusal temel ve hukuki muhakeme ile Türk hukuku bakımından çevre mücadelesine farklı bir perspektiften yaklaşılmasını sağlayacak potansiyelde olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Türk hukukunun sunduğu imkânlar ile kararda ele alınan (bir kısmı Hollanda hukukuna özgü) hukuki mekanizmalar, kavramlar ve yorumlar karşılaştırmalı olarak incelenirse, Urgenda istinaf kararının Türkiye’de çevre mücadelesine dâhil paydaşlar bakımından yeni pencereler ve tartışma zeminleri oluşturması kaçınılmazdır."
Tanımlama Alanı
Konu
İklim Değişikliği, İklim Politikaları
Alıntı