Seçmeli Din Dersleri ve Kitapları Hakkında İnsan Hakları Temelli Bir İnceleme

Tarih
2021
Yazarlar
Çınar, Dr. Özgür Heval
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD)
Öz
Elinizdeki rapor Norwegian Helski Committee ve Eşit Haklar İҫin İzleme Derneği’nin ortak yürüttükleri ve Hollanda Krallığı Büyükelҫiliği Matra Fonu tarafından desteklenen “Okullarda Çoğulculuğun ve İnanç Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yazılmıştır. Raporda seҫmeli din dersleri ҫerҫevesinde ortaokul ve ortaöğretim boyunca okutulan söz konusu kitapların düşünce, vicdan ve din özgürlüğü başta olmak üzere uluslararası insan haklarıyla –özelde Toledo Klavuz İlkeleri’yle– uyumlu olup olmadığı incelenecektir.
Tanımlama Alanı
Konu
Düşünce Özgürlüğü, Din Özgürlüğü, Vicdan Özgürlüğü, Eğitim, Din Eğitimi
Alıntı
Koleksiyonlar