Engellilik Yuvarlak Masa Toplantısı Raporu

Tarih
2016
Yazarlar
Genç Sesler İşbirliği Topluluğu , Yöret Vakfı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Genç Sesler İşbirliği Topluluğu , Yöret Vakfı
Öz
Türkiye’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabulünün 20. yılında, engelli çocukların yaşadıkları hak ihlalleri ve ayrımcılığı tartışmaya açmayı, sorun alanlarını tanımlayıp çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlayan bu toplantıya kamu kurumlarından, sivil toplum örgütlerinden, üniversitelerden ve basından çok sayıda temsilci katıldı. Herkese katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ayrıca okullarda özel eğitim uzmanı ve psikolojik danışman eşliğinde çocuklarla engellilik üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Böylece hem çocuklarda farkındalık yaratmaya, hem de engelli ve engelli olmayan çocukların kaynaştırma uygulamalarına destek vermeye çalıştık. Bu çalışmanın, engelli çocukların görünürlüğüne ve yaşadıkları sorunların çözümüne katkı vermesini umuyoruz.
Tanımlama Alanı
Konu
Engelli Bireyler, Engelli Çocuklar, Engelli Hakları, Katılım Hakkı--Engelliler
Alıntı