Sivil Kuruluşların Raporları

Ara

Son Eklenenler

47 sonuçtan 1 - 5 arası gösteriliyor...
 • Üniversitelerin Engelli Öğrenci Birimleri Web Erişilebilirliğinin İzlenmesi Raporu
  (Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), 2021-11) Arslan, Ahmet Tayfur ; Ünal, Berkay Ömer ; Taşgın, Emre
  "İnternet, bilgi teknolojileri, çevrimiçi hizmetler artık yaşamın ayrılmaz bir parçası. Hal böyle olunca engelli bireyler bakımından erişilebilirlik, web erişilebilirliği ve dijital erişilebilirlik konularını da kapsayacak biçimde anlam genişlemesi yaşadı. Önemli bir hak mücadelesi alanına dönüşen web erişilebilirliği, Türkiye’de yeni yeni tartışılıyor ve bu alanda çok az çalışma bulunuyor. Bir web sitesinin tüm içeriği ve içerdiği tüm fonksiyonlar, kullanıcıların eşit olarak faydalanabileceği şekilde tasarlanmış ise o sitesinin erişilebilirlik kurallarına uygun olarak yapılandırıldığı söylenebilir. Engelliler bakımından ise en temel biçimiyle tanımlayacak olursak engelli bireylerin web sayfalarını sorunsuz bir biçimde kullanabilmesi demektir. Çalışmamızda üniversitelerin engelli birimlerinin web sitelerinin / sayfalarının içerik bakımından erişilebilirliğini incelemeyi amaçladık."
 • Covid-19 sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Karagümrük Örneği Araştırma Ön Raporu
  (Sulukule Gönüllüleri Derneği, 2020-05) Koca, Aysun ; Kanal, Ayşegül ; Özcan, Aytül ; Avcı, Cem ; Karakaş, Melis ; Keleş, Seray Çağla ; Kalender, Şefika Kübra
  Bu ön rapor, Başak Sanat Vakfı, Zeytin Ağacı Derneği, bilinen ismiyle Small Projects İstanbul (SPI), Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD) ve Tarlabaşı Toplum Merkezi tarafından yürütülen, “Covid-19 sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi”ne ilişkin araştırma projesi çerçevesinde hazırlandı. Projenin ilk ayağı olan ön raporlar söz edilen dört kurum tarafından ayrı ayrı kaleme alındı, projenin sonuç raporu ise Haziran 2020’de dört kurumun ortak bulgularıyla paylaşılacaktır. Araştırma sürecinin ilk görüşmeleri, Nisan - Mayıs (ilk çeyrek) 2020’de İstanbul’un Fatih ilçesinde, çoğunlukla Karagümrük’te yaşayan çocukların, Covid-19 ile ilgili tedbirler kapsamında hayata geçirilen karantina sürecini nasıl geçirdiklerini anlamak ve yaşanılan sorunları ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Veriler, 30 çocuk ve 20 bakım verenle yapılan görüşmelerden edinilen bilgilerden derlendi. Araştırma ön raporu kapsamında çocukların eğitim hakkı, oyun ve serbest zaman, bilgi ve medyaya, sağlığa erişim ve yaşama ve gelişimi için güvenli alan haklarına dair durumları incelendi, tespit edilen ihtiyaçlarla ilgili ilgili öneriler sonuç bölümünde sıralandı.
 • Çok Geç Olmadan Çocuk İstismarına Dur De! Çalıştay Raporu
  (Nirengi Derneği, 2016) Türkmen Sanduvac, Zeynep M. ; Gür Turaboğlu, Ayse ; Havuz, Solmaz ; Türkmen, İdil
 • Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Tarlabaşı Örneği Araştırma Ön Raporu
  (Tarlabaşı Toplum Merkezi, 2020-05) Baltacı, Gökçe ; Boran, Naci Emre ; Akbaş, Melda
  "Türkiye’deki sosyo-ekonomik eşitsizliklerin ve dışlanmanın mekânsal ayrışmaya en yoğun şekilde yansıdığı yerlerden biri olan Tarlabaşı’nda geçmişten bu yana yoksul ve zorunlu göçe maruz bırakılmış topluluklar yaşamaktadır. Haklarına erişimlerinde çeşitli zorluk ve engellerle karşılaşan bu toplulukların Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 sürecinde, yaşadıkları mevcut eşitsizlikler daha da derinleşmiştir. Yaşanan bu hal, tüm toplumu etkilese de, çocuklar bu durumdan daha uzun süreli etkilenmektedir. Bu koşullar altında, İstanbul’da risk altındaki1 ve kırılgan2 bölgelerdeki çocukların Covid-19 sürecinde haklarına erişiminin ortaya konması için çocuklar ve bakım verenleriyle görüşmeler yapılarak mevcut durumun ortaya konması için bir proje başlatılmıştır. Bu rapor, Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGD), Zeytin Ağacı Derneği, bilinen ismiyle Small Projects İstanbul (SPI) ve Başak Kültür ve Sanat Vakfı (BSV) tarafından eşgüdümlü yürütülen araştırmanın ön raporudur. Nisan- Mayıs (ilk çeyrek) 2020’de İstanbul, Beyoğlu, Tarlabaşı’nda yaşayan 41 çocuk ve 30 bakım verenle yapılan görüşmelerden edinilen bilgilerle derlenmiştir. Projenin sonuç raporu Haziran 2020’de dört kurumun ortak bulgularıyla paylaşılacaktır. Tarlabaşı’nda salgın dönemi öncesinde de ekonomik olarak yetersiz koşullarda yaşamlarını sürdüren ailelerin, salgından ekonomik olarak en fazla zarar gören gruplardan biri olduğunu, araştırma açıkça ortaya koymuştur. Büyük çoğunluğu 1 ve 2 odalı evlerde yaşamını sürdüren aileler için bir pozitif vaka durumunda ev içi karantinanın mümkün olmadığı ortadadır. Çocuklar için temel haklara erişime ilişkin de koşullar yetersizdir. Araştırma ön raporunun salgın döneminde uzaktan erişime dair bulguları eğitim hakkı bağlamında dikkat çekicidir. Görüşme yapılan okul dönemindeki 28 çocuktan 8 çocuğun EBA (Eğitim Bilişim Ağı)’yı televizyon aracılığıyla takip etme olanaklarının olmadığını, erişimi olanların ise derslerin çok hızlı anlatılması, müfredatların uyuşmaması ve ev koşulları gibi sebeplerle devamlılıklarının risk altında olduğunu söylemek mümkündür. Araştırma ön raporu kapsamında çocukların; eğitim hakkı, dinlenme, boş zaman değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakkı, bilgi ve medyaya erişim hakkı ve sağlığa erişim hakkı erişimlerine bakılmış, tespit edilen ihtiyaçlara dair ilgili kamu otoritelerine ve sivil toplum kuruluşlarına öneriler sonuç bölümünde sıralanmıştır."