Türkiye'de Çocuk Haklarının Durumu 2001 - 2011

Tarih
2011
Yazarlar
Çocuk Hakları Raporlama Girişimi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çocuk Hakları Raporlama Girişimi
Öz
"Bu rapor Türkiye’de çocukların durumunun anlaşılmasına katkıda bulunmak için yazılmıştır. Rapor, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Türkiye’deki uygulanmasını kısaca incelemektedir; Türkiye’nin çocuk hakları kayıtlarında sürekli bir gelişme sağlanması için sürece katılan 41 STK’nın öncelik verdiği üzerine gidilmesi gereken kaygı verici sorunları ana hatlarıyla belirtmektedir."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı, Çocuğun Yüksek Yararı, Çocuğun Korunmasının Çeşitli Yönleri, Kız Çocukları--Türkiye, Çocuğa Yönelik Şiddet
Alıntı