Sınıfta Katılım El Kitabı - Katılımcı ve Barışçıl Sınıflar

Tarih
2018
Yazarlar
Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Öz
"Bu kılavuz katılımcı ve barışçıl sınıf ortamlarının çocuklar ve öğretmenler üzerindeki etkilerini çeşitli uygulamalar üzerinden göstermeyi hedefliyor. Kılavuzun hazırlanmasında emeği olan çok sayıda öğretmenin kendi sınıf deneyimlerinden damıtarak ortaya çıkardıkları örnekler başkalarına ışık tutacak nitelikler taşıyor. Kılavuzun ana odağı ‘katılım ilkesi’dir. Katılıma tüm bileşenlerin dahil olmadığı bir eğitsel süreçte şeffaflık ve bereketten söz edemeyeceğimiz gibi; barışçıl bir atmosferin işaretlerini de görmemiz zor olacaktır. Katılımdan bahsedebilmek için eğitim sürecinin bütün paydaşlarının müdahil olduğu ve sorumluluklarının yetenek ve ilgilerine göre belirlendiği bir sınıf iklimine ihtiyaç vardır. Bizler yatay ve etkileşimli bir ilişki modelinden söz ediyoruz ve önerdiğimiz bu modelin de değişen ihtiyaçlar ile birlikte değişebileceğini biliyoruz."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuğun Eğitim Hakkı, Eğitim Ortamlarında Çocuğun Katılımı, Çocuk Katılım Deneyimleri
Alıntı