Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı

Tarih
2013
Yazarlar
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Öz
"Bu elkitabı, ülkelerin hukukun üstünlüğü prensibini uygulamalarını sağlamak ve adalet sistemi reformunu desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Ofisi tarafından hazırlanan bir dizinin parçasıdır. Politika yapıcılar, kanun yapıcılar cezaevi yöneticileri, cezaevi personeli, sivil toplum örgütleri üyeleri ve adalet sistemi ve cezaevi reformuyla ilgilenen diğer tüm kişiler gibi adalet sistemine katılan herkesin kullanımı için hazırlanmıştır. Çok çeşitli çerçevede kullanılabilir, hem bir referans dokümanı hem de bir eğitim aracı olarak yararlanılabilir."
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Mahpus Hakları, Engelli Mahpuslar, Akıl Sağlığı İhtiyaçları Olan Mahpuslar, Yabancı Uyruklu Mahpuslar
Alıntı