El kitabı / Bilgi notu

Ara

Son Eklenenler

4 sonuçtan 1 - 4 arası gösteriliyor...
 • İnsan Haklarını Anlamak - İnsan Hakları Eğitimi El Kitabı
  (Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (RWI) , Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2014-08) Benedek, Wolfgang
 • Mağdur Hakları Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında TİHV Değerlendirme Notu
  (Türkiye İnsan Hakları Vakfı, 2017) Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 • Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı
  (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, 2013) Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
  "Bu elkitabı, ülkelerin hukukun üstünlüğü prensibini uygulamalarını sağlamak ve adalet sistemi reformunu desteklemek üzere Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç İle Mücadele Ofisi tarafından hazırlanan bir dizinin parçasıdır. Politika yapıcılar, kanun yapıcılar cezaevi yöneticileri, cezaevi personeli, sivil toplum örgütleri üyeleri ve adalet sistemi ve cezaevi reformuyla ilgilenen diğer tüm kişiler gibi adalet sistemine katılan herkesin kullanımı için hazırlanmıştır. Çok çeşitli çerçevede kullanılabilir, hem bir referans dokümanı hem de bir eğitim aracı olarak yararlanılabilir."
 • Mahpus Hakları El Kitabı
  (Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, 2020-07) Taptı, Av. Serdar ; Korkut, Av. Hatice ; Şekerci, Av. Cansu ; Ekinci, Av. Başak ; Eren, Mustafa ; Şekerci, Av. Cansu
  "Hapis cezası, bir insanı özgürlüğünden mahrum bırakma cezasıdır. Devletler, mahkemeleri aracılığıyla hapis cezası verdikleri insanları, ceza infaz sistemleri yani hapishaneleri aracılığıyla dört duvar arasında tutarlar. Hapis cezası bundan ibarettir. Hapsedilen insanın özgürlüğü dışındaki temel haklarının neredeyse tamamı hala vardır. Bir insan hapsedilse dahi hala hakları vardır ve onu dört duvar arasında tutan devletin, mahpusun bu haklarını korumak, ona insan onuruna uygun bir yaşam sunmak sorumluğu bulunmaktadır. Bu el kitabı, hapishaneler ve akıl hastaneleri gibi kapalı kurumlarda insan hakları ihlallerinin daha yoğun yaşanabileceğinin bilgisi ve kaygısıyla mahpuslara hapiste tutulmalarına rağmen var olan haklarını anlatmak, onları hak ihlallerine karşı nereye, nasıl başvuracakları konusunda bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Umarız, çok sayıda mahpusa ulaşır ve haklarını koruyabilmenin araçlarından biri haline gelir."