Mahpus Hakları El Kitabı

Tarih
2020-07
Yazarlar
Taptı, Av. Serdar
Korkut, Av. Hatice
Şekerci, Av. Cansu
Ekinci, Av. Başak
Eren, Mustafa
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Öz
"Hapis cezası, bir insanı özgürlüğünden mahrum bırakma cezasıdır. Devletler, mahkemeleri aracılığıyla hapis cezası verdikleri insanları, ceza infaz sistemleri yani hapishaneleri aracılığıyla dört duvar arasında tutarlar. Hapis cezası bundan ibarettir. Hapsedilen insanın özgürlüğü dışındaki temel haklarının neredeyse tamamı hala vardır. Bir insan hapsedilse dahi hala hakları vardır ve onu dört duvar arasında tutan devletin, mahpusun bu haklarını korumak, ona insan onuruna uygun bir yaşam sunmak sorumluğu bulunmaktadır. Bu el kitabı, hapishaneler ve akıl hastaneleri gibi kapalı kurumlarda insan hakları ihlallerinin daha yoğun yaşanabileceğinin bilgisi ve kaygısıyla mahpuslara hapiste tutulmalarına rağmen var olan haklarını anlatmak, onları hak ihlallerine karşı nereye, nasıl başvuracakları konusunda bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. Umarız, çok sayıda mahpusa ulaşır ve haklarını koruyabilmenin araçlarından biri haline gelir."
Tanımlama Alanı
Konu
Tutsaklar--Ayrımcılık--Türkiye, Ceza İnfaz Sistemi, Hak İhlalleri İle Mücadele, Ziyaretçi Kabul Hakkı
Alıntı