Sivil Kuruluşların Raporları

Ara

Son Eklenenler

10 sonuçtan 1 - 5 arası gösteriliyor...
 • Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Konulu Rapor
  ( 2011-07-11) Hammerberg, Thomas
  Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri (Komiser), demokratik bir toplumun temel unsurları olan ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü ile ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere, Türkiye’deki insan haklarına ilişkin gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu bağlamda 27-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden Komiser, ziyareti sırasında ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü ile ilgili son gelişmeler konusunda bilgi edinmiştir. Komiser, son yıllarda insan haklarıyla ilgili çok çeşitli konularda, Türkiye’nin özgür ve açık bir tartışma ortamı yaratmak açısından kaydettiği ilerlemeyi memnunlukla karşılamaktadır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (Mahkeme) on yılı aşkın bir süredir, Türkiye’nin ifade özgürlüğü ihlallerinde bulunduğuna ilişkin çok sayıda kararı göz önüne alındığında, Komiserin, Türkiye’nin benzer ihlalleri etkin bir biçimde önleme konusunda gerekli tüm tedbirleri almadığına ilişkin kaygıları devam etmektedir. Komiser, Türkiye’deki gazetecilerin cezai takibata tabi tutulmaları ve gözaltına alınmalarında meydana geldiği bildirilen artışın, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında tespit edilmiş olan ve bu ihlallerin altında yatan nedenlerin bu güne kadar etkin bir biçimde ele alınmamış olmasından kaynaklandığı kanaatindedir.
 • Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü Raporu
  (Türkiye Yayıncılar Birliği, 2015-07) Türkiye Yayıncılar Birliği, Tora Pekin
 • Türkiye'de İbadet Yeri Kurma Hakkı Kayıp Bir Hak mı?
  (Protestan Kiliseler Derneği, 2014-12) Protestan Kiliseler Derneği
 • Katılım ve İfade Özgürlüğü ile ilgili Ulusal Mevzuat Taraması Sonuçları
  (Sabancı Üniversitesi, 2008-01) Eğitim Reformu Girişimi
 • Türkiye’deki Üniversitelerde 3 Temel Hak ve Özgürlük Raporu 2021
  (Sivil Alan Araştırmaları Derneği, 2021-05) Sivil Alan Araştırmaları Derneği