Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Konulu Rapor

Tarih
2011-07-11
Yazarlar
Hammerberg, Thomas
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Öz
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri (Komiser), demokratik bir toplumun temel unsurları olan ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü ile ilgili gelişmeler de dahil olmak üzere, Türkiye’deki insan haklarına ilişkin gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu bağlamda 27-29 Nisan tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden Komiser, ziyareti sırasında ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü ile ilgili son gelişmeler konusunda bilgi edinmiştir. Komiser, son yıllarda insan haklarıyla ilgili çok çeşitli konularda, Türkiye’nin özgür ve açık bir tartışma ortamı yaratmak açısından kaydettiği ilerlemeyi memnunlukla karşılamaktadır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (Mahkeme) on yılı aşkın bir süredir, Türkiye’nin ifade özgürlüğü ihlallerinde bulunduğuna ilişkin çok sayıda kararı göz önüne alındığında, Komiserin, Türkiye’nin benzer ihlalleri etkin bir biçimde önleme konusunda gerekli tüm tedbirleri almadığına ilişkin kaygıları devam etmektedir. Komiser, Türkiye’deki gazetecilerin cezai takibata tabi tutulmaları ve gözaltına alınmalarında meydana geldiği bildirilen artışın, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında tespit edilmiş olan ve bu ihlallerin altında yatan nedenlerin bu güne kadar etkin bir biçimde ele alınmamış olmasından kaynaklandığı kanaatindedir.
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, İfade Özgürlüğü, Medya Özgürlüğü, Temel Unsurlar--Demokratik Toplumlar, Hak İhlalleri
Alıntı