Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları İzleme Raporu

Tarih
2017
Yazarlar
Damarlı, Nihan
Kuyucu, Nisan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kadın Dayanışma Vakfı
Öz
Bu rapor, Hollanda Büyükelçiliği›nin desteğiyle yürüttüğümüz “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmalarının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlandı. Projenin temel amacı, Vakfın ve bünyesindeki Kadın Danışma Merkezimizin kapasitesini güçlendirerek kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına katkıda bulunmaktı.
Tanımlama Alanı
Konu
Kadına Yönelik Şiddet--Türkiye, Mücadele Mekanizmaları--Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Dayanışması--Türkiye, Hukuki Başvurular--Kadına Yönelik Şiddet
Alıntı