Sivil Kuruluşların Raporları

Ara

Son Eklenenler

25 sonuçtan 1 - 5 arası gösteriliyor...
 • Kadınların Üreme Sağlığı Hizmeteleri ve Kürtaj Deneyimleri Araştırma Raporu
  (Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 2021) Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 • Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
  (Türkiye Barolar Birliği, 2021-11) Türkiye Barolar Birliği, Eray Karınca
 • Siyasal Kararlara Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması
  (Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, 2018-12) Sancar, Prof. Dr. Serpil
  Elinizdeki rapor Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan bir dizi tematik haritalama ve toplumsal cinsiyet eşitliğini (TCE) izleme göstergeleri geliştirme çalışmalarının sonucudur. Söz konusu proje 2013-2017 tarihleri arasında, çok sayıda kişi ve kurum ile yapılan yoğun toplantılar ve görüş alış verişi ile şekillendi. Bu görüşmelerde üzerinde birleşilen ortak görüş, TCE politikalarının Türkiye’de geldiği noktada bağımsız izleme ve değerlendirme mekanizmalarını geliştirmenin gerekliliği oldu. TCE’yi hayata geçirmeye yönelik bugüne kadar geliştirilmiş ulusal mevzuat ve eylem planları uygulamasının yerindeliğini ve etkinliğini ölçme ve değerlendirmeyi gerçekleştirecek bağımsız bir izleme mekanizmasının kurulması bu gereksinmeye karşılık geliyordu. TCE’yi gerçekleştirmeye ilişkin uygulamaların siyasi ve ideolojik polemiklerden uzak, bilimsel ve teknik gereklere uygun ve sistematik olarak izlenebilmesini kolaylaştıracak araçların geliştirilmesi gerekiyordu. Bu izleme çalışmalarının uluslararası normlarla uyumlu ve sürdürülebilir olması için önceden izleme göstergelerinin geliştirilmesini; bu göstergelerin haritalama ve periyodik raporlama yoluyla değerlendirmesini sağlama amacı, bu projenin yol haritası oldu. Bu çabaların sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan kurumsallaşmanın başlangıç adımlarının atılması da bu projenin amaçları içinde yer aldı.
 • Barışı Aramak Hukuku Dönüştürmek: Kadın Mahkemeleri Örneği
  (Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, 2018) Hakikat Adalet Hafıza Merkezi; Özlem Kaya, Özgür Sevgi Göral
 • Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Ortakları Araştırması: Avrupa ve Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması
  (Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN), 2019-12) Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN)
  Bu çalışmanın bir araştırma makalesi olmadığının, sahada çalışan ve her gün kadınlara hizmet veren üye ve ortaklarımızın uzmanlık ve yaklaşımının bir sentezi olduğunun altını çizmek gerekir. Rapor, kürtaj hizmetine erişim konusunda kadınların ve kız çocuklarının deneyimlerine dair genel bir bakış açısı sunmak, üreme sağlığı ve doğurganlık haklarına yönelik mevcut tehditleri vurgulamak ve bu alanda daha fazla tartışma ve araştırmayı teşvik etmek için tasarlanmıştır.