Pandemi Döneminde Çocuğa Karşı Şiddet ve İhtiyaç Analiz Raporu

Tarih
2020
Yazarlar
YÖRET Toplumsal Gelişim ve Eğitim Vakfı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
YÖRET Toplumsal Gelişim ve Eğitim Vakfı
Öz
"Bu araştırmada pandemide, çocuklar için sokağa çıkma yasağının açıklanması ile başlayan dönemde; çocukların ihmal ve şiddete maruz kalma durumları, ihtiyaçlarının saptanması ile psikolojik danışmanlık servislerinin bu konuyla ilgili ulaşılabilirliğinin izlenmesi amaçlanmıştır. Bu izlemenin bir diğer amacı ise verilerle hazırlanacak infografik video ile çocukları şiddet türleri ve ulaşabilecekleri mekanizmalar konusunda bilgilendirmektir. Okulların kapanması ve karantinanın başlamasıyla çocukların şiddete maruz kalma risklerinin arttığını biliyoruz. Çocuk Hakları Merkezi, COVID-19 salgını boyunca çocukların cinsel ve fiziksel şiddete daha fazla maruz kalma riski bulunduğuna dikkat çekmiştir (Evrensel Haber, 2020). Buna ek olarak, çocukların okullardan uzak kalmasıyla, çocuğa karşı şiddeti izlemede en önemli mekanizma olan psikolojik danışmanlık servisi birimine de erişim kısıtlanmıştır. Bu raporda, psikolojik danışmanlık birimlerinin karantina sürecinde çocuklara erişimi ve risk altındaki çocukların takiplerini sağlayabilmeleri konusundaki sorunlara değinilmiştir. Bu iki durumu göz önüne alındığında, hazırlanacak video ile çocuklara şiddet türlerinin anlatılması, şiddet konusunda farkındalık yaratılması ve ulaşabilecekleri mekanizmalar önceliklendirilmiştir. Konuyla ilgili çocukların, çocuklar ile aktif çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve okullarda aktif çalışan psikolojik danışmanların görüşleri alınmıştır. Ayrıca YÖRET’in önceki projelerinde işbirliği yaptığı çocuklar ile evde kaldıkları dönemde yaşadıkları ve durumaları üzerine görüşmeler yapılmış, bir odak grup çalışması ile projenin amacı anlatılarak video için önerileri alınmıştır. Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanan senaryo çocuklar ile tekrar gözden geçirilmiş ve onların geribildirimleri ile son halini almıştır."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları Ve İhlalleri, Eğitim Hakkına Erişimde Adaletsizlik, İhmal ve İstismara Açık Hale Gelmek, Covid-19, Pandemide Evde Çocukların Durumları
Alıntı