Çocuklarla Birlikte - Çocuklar İçin ÇHS Raporlamasında Çocuklara Eşlik Eden Sivil Toplum Kuruluşları için Bir Rehber

Tarih
2011
Yazarlar
Dimmock, Sam
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çocuk Hakları Sözleşmesi STK Grubu (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child)
Öz
Buradaki rehber ilkeler, çocukların ÇHS raporlama sürecinin tüm yönlerine katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla STK’lara pratik bir kılavuz sağlamayı amaçlamaktadır. STK’ların ve çocukların deneyimlerine dayanan bu rehber ilkeler, STK’ların çocuk katılımını destekler ve geliştirirken göz önünde bulundurmaları gereken meseleleri de ele almaktadır. Ayrıca kısa vaka çalışmaları, uygulama materyalleri, kontrol listeleri ve çocukların insan hakları izleme ve değerlendirme sürecine katılımını desteklemek üzere STK’ların kendi çalışmalarına uyarlamak isteyebilecekleri ipuçlarını da kapsamaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları Komitesi, Çocuk Hakları, Sivil Toplum Kuruluşları
Alıntı