Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN) Ortakları Araştırması: Avrupa ve Orta Asya’da Kürtaj Mevzuatı ve Uygulaması

Tarih
2019-12
Yazarlar
Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu Avrupa Ağı (IPPF EN)
Öz
Bu çalışmanın bir araştırma makalesi olmadığının, sahada çalışan ve her gün kadınlara hizmet veren üye ve ortaklarımızın uzmanlık ve yaklaşımının bir sentezi olduğunun altını çizmek gerekir. Rapor, kürtaj hizmetine erişim konusunda kadınların ve kız çocuklarının deneyimlerine dair genel bir bakış açısı sunmak, üreme sağlığı ve doğurganlık haklarına yönelik mevcut tehditleri vurgulamak ve bu alanda daha fazla tartışma ve araştırmayı teşvik etmek için tasarlanmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Kürtaj, Kürtaj Hizmetine Erişim, Kadın Hakları, Üreme Sağlığı, Doğurganlık Hakları
Alıntı