Politika Belgesi

Ara

Son Eklenenler

4 sonuçtan 1 - 4 arası gösteriliyor...
 • Görme Engelli Öğretmenlerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Politika Belgesi
  (Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HeyAkademi), 2020-10) Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği ; ALP, Doç. Dr. Hulusi ; ASLAN, Öğr. Gör. Sinan Tarkan ; ÇEVİKBAŞ, Uzman İsmail
  "Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ) tarafından; Mart 2020 itibari ile başlayan EBA Canlı Ders uygulamalarında yaşanan erişilebilirlik sorunlarını tespit edebilmek, çözüm önerileri geliştirmek için Temmuz 2020 – Ağustos 2020 döneminde ulusal bir anket çalışması yapılmıştır. Ankete 504 görme engelli öğretmen katılmıştır. EBA’daki erişilebilirliğe dair sorunlar tespit edilmiştir. Anket sonuçlarının analiz süreci devam ederken görme engelli öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için Dijital Okur–Yazarlık Eğitim Kursu açılmış ve çevrimiçi olarak bir dizi eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ve politika belgesinin; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hak temelli anlayış ile görme engelli öğretmenlerin kendilerini kişisel ve mesleki olarak geliştirmelerini, çalışma haklarını erişilebilirlik düzenlemeleri yapılmış çalışma ortamlarında kullanabilmelerini, öğretmenlik görevlerini eşit ve erişilebilir bir biçimde icra ve ifa edebilmelerini sağlamak, ayrıca kamu idaresinin yapmadığı erişilebilirlik düzenlemeleri nedeni ile görme engelli öğretmenlere idareci, öğretmen ve veliler tarafından yapılan mobingin sona ermesi için aydınlatıcı ve yol gösterici bir kaynak teşkil edeceği inancındayız."
 • Veriye Dayalı Karar Alma ve Politika Geliştirme
  (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), 2021-01) Fidan, Gizem ; Erginli, Bürge Elvan
  "Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)’in Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi işbirliği ve Bernard van Leer (BvL) Vakfı desteğiyle Kent95 programı kapsamında yürüttüğü Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi’nin çıktısı harita.kent95.org web sitesi yeni dijital araçlar akımının Türkiye’deki örnekleri arasında yer almaktadır. Üç proje kentinde (İstanbul, İzmir, Gaziantep) yerel yönetimlerin çocuğa ve ebeveyne yönelik hizmetleri ile sosyal yardımlarını kentlerin demografik ve sosyal özelliklerini ortaya koyan haritalar üzerinde gösteren Kent95 platformu henüz bir açık veri platformu veya kent paneli özelliğinde olmasa da karar alıcılara ve kent sakinlerine karmaşık veri tabanlarını okunabilir halde sunması bakımından özgündür. 2016 yılında İstanbul ilçe belediyelerinin hizmet ve yardımlarını gösterme ve izleme amacıyla oluşturulmaya başlayan platform zamanla kapsam bakımından genişledi. Elinizdeki rehberin yazılma amacı Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı’nı anlatmaktır. Bu aracı tanıtmadan önce verinin anlamlı hale getirilmesi için oluşturulan politika araçlarına dünyadan bazı örneklerle başlamak istedik. Bu araçlar hakkında daha somut bilgi sahibi olmanın Kent95 aracının da oluşturulma amacı ve özelliklerini vurgulayacağını düşünüyoruz. Bu somut örneklerden sonra harita.kent95.org sitesinin içeriğini üç proje kenti özelinde anlatacağız. Son olarak politika aracımızın sürdürülebilirliği için hayati önem taşıyan verinin güncellenmesine hizmet etmek üzere tasarlanan yönetici panelini göstereceğiz. Umuyoruz ki, yerel yönetimlerin katkılarıyla bu politika aracını içerik bakımından genişleterek ve veriyi güncel tutarak birlikte geliştirebiliriz."
 • Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi
  (İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararası Çocuk Merkezi, 2012-03) İnsan Hakları Ortak Platformu ; Uluslararası Çocuk Merkezi
 • Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi
  (İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararası Çocuk Merkezi, 2012-03) İnsan Hakları Ortak Platformu & Uluslararsı Çocuk Merkezi