Görme Engelli Öğretmenlerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Politika Belgesi

Tarih
2020-10
Yazarlar
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HeyAkademi)
Öz
"Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ) tarafından; Mart 2020 itibari ile başlayan EBA Canlı Ders uygulamalarında yaşanan erişilebilirlik sorunlarını tespit edebilmek, çözüm önerileri geliştirmek için Temmuz 2020 – Ağustos 2020 döneminde ulusal bir anket çalışması yapılmıştır. Ankete 504 görme engelli öğretmen katılmıştır. EBA’daki erişilebilirliğe dair sorunlar tespit edilmiştir. Anket sonuçlarının analiz süreci devam ederken görme engelli öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için Dijital Okur–Yazarlık Eğitim Kursu açılmış ve çevrimiçi olarak bir dizi eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma ve politika belgesinin; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın hak temelli anlayış ile görme engelli öğretmenlerin kendilerini kişisel ve mesleki olarak geliştirmelerini, çalışma haklarını erişilebilirlik düzenlemeleri yapılmış çalışma ortamlarında kullanabilmelerini, öğretmenlik görevlerini eşit ve erişilebilir bir biçimde icra ve ifa edebilmelerini sağlamak, ayrıca kamu idaresinin yapmadığı erişilebilirlik düzenlemeleri nedeni ile görme engelli öğretmenlere idareci, öğretmen ve veliler tarafından yapılan mobingin sona ermesi için aydınlatıcı ve yol gösterici bir kaynak teşkil edeceği inancındayız."
Tanımlama Alanı
Konu
Engelli Hakları, Engelli Öğretmen İstihdamı, Görme Engelli Öğretmenler--EBA
Alıntı
Koleksiyonlar