Resmi Kurum Raporları

Ara

Son Eklenenler

2 sonuçtan 1 - 2 arası gösteriliyor...
  • Türkiye'de Din veya İnanç Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu
    (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2011-02) Kayabaş, Ergün ; Kütküt, Özgür Mehmet
    Din veya inanç temelinde ayrımcılığın izlenmesine dair bu rapor, şubat 2009 – Mart 2011 arasında yürütülen Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye‟de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında hazırlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projenin genel amacı, Türkiye‟de süregiden ayrımcı uygulamaların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak ve ayrımcılıkla mücadeleye yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi idi. Sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve sendikaların insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasında ve ayrımcılıkla mücadelede oynadığı önemli rol projenin çıkış noktası oldu. Proje kapsamında ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği ayrımcılık temelleri olarak ele alındı. Proje ile bu temellerde ayrımcılık meselesini ele alan ve bu alanda çalışmalar yapan STK‟ların ve sendikaların ayrımcılıkla mücadelede oynadıkları rolün güçlendirilmesi, dolayısıyla bu temellerde ayrımcılığa uğrayan kişi gruplarının durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi. STK temsilcileri, aktivistler, sendika temsilcileri ve avukatlar ise projenin hedef grubunu oluşturdu.
  • TÜRKİYE’DE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ: Sorunlar, Tespitler ve Çözüm Önerileri
    (Türkiye Barolar Birliği, 2016-03) Şirin, Dr. Tolga ; Duymaz, Dr. Erkan ; Yıldız, Av. Deniz
    "...bu raporda din ve vicdan özgürlüğü, genel olarak “insan hakları” “hukuku”, özel olarak ise din ve vicdan özgürlüğü bakış açısıyla çözümlenecektir. Zira “insan hakları”nın evrenselliği, bu raporda yapılacak olan değerlendirmenin sekterliğe kayma riskine karşı bir güvencedir. “Hukuk” bakış açısı ise, epeyce siyasal alanda yer alan bir tartışmaya olabildiğince nesnel yaklaşılmasını temin etmektedir."