TÜRKİYE’DE DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ: Sorunlar, Tespitler ve Çözüm Önerileri

Tarih
2016-03
Yazarlar
Şirin, Dr. Tolga
Duymaz, Dr. Erkan
Yıldız, Av. Deniz
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Barolar Birliği
Öz
"...bu raporda din ve vicdan özgürlüğü, genel olarak “insan hakları” “hukuku”, özel olarak ise din ve vicdan özgürlüğü bakış açısıyla çözümlenecektir. Zira “insan hakları”nın evrenselliği, bu raporda yapılacak olan değerlendirmenin sekterliğe kayma riskine karşı bir güvencedir. “Hukuk” bakış açısı ise, epeyce siyasal alanda yer alan bir tartışmaya olabildiğince nesnel yaklaşılmasını temin etmektedir."
Tanımlama Alanı
Konu
İnsan Hakları, Din ve Vicdan Özgürlüğü, Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü, Temel Haklar, Temel Hak Güvenceleri, Azınlık Hakları
Alıntı