Eğitimde Çoğulculuk Ve Çocuğun Din Veya İnanç Özgürlüğü Açısından Bir İnceleme

Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuğun Hakları, Eğitimde Çoğulculuk, Çocuğun Din ve İnanç Özgürlüğü, Eğitimde Çocuğun Düşünce Özgürlüğü Hakkı, Değerler eğitimi--Vakıflar--Davalar
Alıntı