İklim Değişikliği Eylem Planı Değerlendirme Raporu

Tarih
2013-07
Yazarlar
Algedik, Önder
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (TÜVİK-DER)
Öz
Bu rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Temmuz 2011’de sonuçlanarak paylaşılan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2023), İDEP’in bir değerlendirmesidir. Haziran 2013 tarihine kadar geçen sürede, İDEP’te belirlenen eylemlerin gerçekleşmesi izlenmeye ve değerlendirilmeye çalışıldı.
Tanımlama Alanı
Konu
İklim Değişikliği--Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Uluslararası Politikalar--İklim Değişikliği, İklim Değişikliği--Sektörel Eylemler
Alıntı