Çocuğun Cinsel İstismarının Önlenmesi Çalıştay Raporu

Tarih
2019-03
Yazarlar
Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi
Öz
"Bu rapor; 2018 Temmuz’unda Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi’nin çağrısıyla bir araya gelen Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Çocuk İhmali ve İstismarını Önleme Derneği ile bağımsız gönüllü bireylerin katılımıyla oluşturulan “Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi” tarafından 1-2 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da 29 ilden, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, psikiyatrist, aile hekimi, psikolojik danışman, hukukçu, akademisyen, öğretmen, gazeteci ve hemşireler olmak üzere pek çok meslek grubundan katılımcılarla gerçekleştirilen “Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi Çalıştayı”nda ortaya çıkan bulguların sunulmasından oluşmaktadır."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuğun Cinsel İstismarı, Etkin Çocuk Koruma Sistemi, İstismarla Mücadele, Medya Ve Çocuk
Alıntı