Adana'da Tarım işçilerinin Çocuklarının Yaşam Koşullarının İyi Olma Hali Perspektifinden İyileştirilmesi Projesi Araştırma Sonuçları Özeti, Politika Alanları ve Uygulama Önerileri

Tarih
2017-02
Yazarlar
Uyan Semerci, Pınar
Erdoğan, Emre
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öz
Çocuklar başta olmak üzere çadır alanlarında yaşayanlar en temel haklara erişimde sorun yaşamakta ve hayatlarını risk altında sürdürmektedir. Çukurova’da 18 yaş altı çocuk emeği tarımda yaygın bir biçimde vardır. Bu raporda araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular kısaca özetlenmektedir. Türkiye’de yoksulluk ve yoksunluk açısından en kırılgan grup olan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirme, çocukların sağlığa ve eğitime erişimlerini güçlendirmeye ve çalışmamalarını sağlamaya dair geliştirilecek her kalıcı çözüm sadece Çukurova için değil Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşanan sorunların çözümü için örnek bir model geliştirme yolunda önemli bir katkı sağlayacaktır.
Tanımlama Alanı
Konu
Yaşam Koşulları--Çocuklar--Türkiye, Çocuk İşçiler--Türkiye, İşçi Hakları--Türkiye
Alıntı