Turizm ve Seyahatte Çocukların Ticari Cinsel Sömürüsü Türkiye Raporu

Tarih
2015-06
Yazarlar
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı
Öz
"Eldeki çalışmanın amacı, turizm ve seyahatte çocukların cinsel sömürüsü konusunun araştırılması ve turizm sektörü çalışanlarından, karar alma mekanizmalarına kadar birçok paydaşım, bilgi ve deneyimlerinin, turizm ve seyahatte çocukların cinsel sömürüsü ile mücadelede yararlanılması için derlenmesi ve paylaşılmasıyla kapsamlı bir durum analizinin ortaya çıkarılmasıdır."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuğun Cinsel Sömürüsü, Çocuk Hakları, Cinsel İstismar, Ticari Cinsel Sömürü
Alıntı