Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika ve Uygulama Önerileri

Tarih
2015-09
Yazarlar
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
Öz
"Suriye’de savaş dolayısıyla yerinden edilerek komşu ülkelere kaçan mültecilerin Türkiye’de kayıtlı olanlarının sayısı 1,939 milyon civarındayken; bu nüfusun 1,7 milyon kadarı şehirlerde ikamet etmekte ve 300 bin civarında Suriyeli ise İstanbul’da yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Türkiye’de bulunan Suriyeli nüfusun önemli bir bölümünü okul çağındaki çocuklar oluşturmaktadır. Suriyelilerin hukuki statüsü ve faydalanabileceği yasal çerçeve 2014’te yürülüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında oluşturulmuştur. Geçici Koruma Yönetmeliği’nin yanısıra, eğitim hakkına erişimle ilgili 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitme ve Öğretme Hizmetleri Genelgesi düzenlenmiştir. 2014/21 Sayılı genelge Suriyeli ve resmi kayıt olmuş çocukların, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ya da Suriyelilere yönelik olarak oluşturulmuş Geçici Eğitim Merkezleri’nde eğitim alabileceklerini ifade etmektedir. 2014/21 Sayılı genelgenin yayınlanmasının ardından Türkiye’deki Suriyeli çocuklar sadece Suriyeli öğrencilerin devam ettiği Geçici Eğitim Merkezleri’ne veya Türkiye’deki devlet okullarına yasal olarak kayıt olma olanağı kazanmıştır. Okumakta olduğunuz raporda, İstanbul’daki çeşitli ilçelerdeki devlet okullarına devam eden Suriyeli öğrenciler, Türkiyeli öğretmenleri ve okul idarecileriyle görüşmeler yaparak İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından yürütülen bir araştırmada belirlenen sorunlar ve bu sorunlara ilişkin politika ve uygulama önerileri yer almaktadır."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Suriyeli Çocuklar, Suriyeli Çocukların Eğitim Hakları, Suriyeli Çocuklar--Dil Engeli, Toplumsal Kabul
Alıntı