Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması Çocuk Hakları Örgütleri İçin Bir İzleme Raporu

Tarih
2021
Yazarlar
Dağlı, Prof. Dr. E. Tolga
Akço, Seda
Akbulut, Bürge
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği
Öz
"Salgın ve doğal afetler toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını kullanmalarını olumsuz etkilemekte ve çocuklar bu tür olağanüstü durumlardan yetişkinlere göre çok daha fazla olumsuz etkilenmektedirler. Bu raporun temel amacı, Türkiye’deki çocuk koruma sisteminin salgın ve doğal afetler sırasında da çocuğa birincil önceliği verecek biçimde işlemesi için çocuk koruma sisteminde yapılması gereken güçlendirmeleri tespit etmek ve politika yapıcılar için kaynakça ve öneriler oluşturmaktır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle kapsamlı bir masa başı araştırma yürütülmüş ve hem geçmiş salgın ve doğal afetler sırasında ve sonrasında, hem de halen yaşanmakta olan COVID-19 salgını sırasında yürütülmüş ve yayınlanmış çocuk koruma alanında ulaşılabilen tüm çalışmalar ile basına yansıyan ilgili haberler incelenmiş ve çok kapsamlı bir kaynakça oluşturulmuştur. Aynı zamanda Türkiye’de bu konuda deneyimli akademisyen ve alan çalışanları ile beş çevrimiçi toplantı düzenlenmiş ve eğitim, sağlık, psikoloji, sosyal hizmet ve sosyal politika alanlarında COVID-19 sürecinde çocuk koruma konusunda yaşanan sıkıntılar ve iyi uygulama örneklerine dair geri bildirimleri ve çocuk koruma sistemimizin bundan sonra yaşanacak olan olası olağanüstü durumlara daha iyi yanıt verebilmesini sağlamaya dair önerileri derlenmiştir."
Tanımlama Alanı
Konu
Risk Altındaki Çocuklara Sosyal Yardım, Çocuğun Sağlığı--Doğal Afetler, Çocuk Koruma Kavramı, Çocukların Eğitime Erişimi--Doğal Afetler
Alıntı