Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013 "Erişilebilirlik, Eğitim, Çalışma Hayatı ve Sağlık Verileri-Analizler"

Tarih
2014-07
Yazarlar
Akbulut, Süleyman
Özgül, Hakan
Tezcan, Tolga
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Öz
Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi, engellilik konusunda yeterince yol alınamayan “izleme, ölçme ve değerlendirme” ihtiyacına cevap vermek üzere hazırlanarak yürütülmüş bir çalışmadır. İzleme çalışmaları, erişim, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık temalarını içermiştir. Özellikle bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılması bakımından Türkiye’nin en kapsamlı yayını niteliğindeki bu kitapta, 2.346 farklı kamu kurum ve kuruluşuna yapılmış 2.967 bilgi edinme başvurusundan elde edilen verilere, 2012-2013 yıllarında yazılı ve görsel medyada engellilik konusunda yayınlanmış 200 binin üzerindeki haber içinden seçilmiş hak ihlâlini konu alan haber verilerine ve engelli bireylerin yapmış olduğu vaka bildirimlerine yer verilmiştir. Tüm bu veriler, izleme çalışmaları temaları olan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sağlık hakkındaki mevzuatın taramasından çıkarılmış saptamalar ışığında ele alınarak yorumlanmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Engelli Bireyler, Engelli Birey Hakları, Engelli Hakları, Engelliler--Çalışma Hayatı, Engelliler--Eğitim, Engelliler--Erişilebilirlik
Alıntı