Çocuk Hakları Komitesine Yönelik STK Raporu: Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Silahlı Çatışma

Tarih
2009-04
Yazarlar
Çocuklara Adalet Girişimi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Çocuklara Adalet Girişimi
Öz
Çocuklar İçin Adalet Girişimi (ÇİAG), 2008 yılı içinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kitlesel gösteriler sırasında tutuklanan, yargılanan, yargı süreçleri (ceza ile ya da cezasız şekilde) tamamlanan çocukların, “çocuk” olduklarının altını çizmek için birlikte çalışan insan hakları ve çocuk hakları örgütlerinden oluşmaktadır. ÇİAG, yukarıda belirtilen durumda olan çocuklara, Çocuk Hakları Bildirgesinde tarif edildiği şekilde ve Birleşmiş Milletler Çocuk Adalet Sistemi Asgari Standartlarına uygun biçimde, çocuklara özel yargılama usulleri uygulanmasını garanti altına almak için kurulmuştur. İnisiyatif, 500 çocuğa (12 ve 18 yaş arasında) “terör örgütünün propagandası yapmak” , “2911 sayılı kanunu ihlal etmek” ve “ suç vasıtasıyla örgüt üyesi haline gelmek” iddiaları ile birçok şehirde açılan kamu suçu davalarında süregiden adaletsizliği görünür kılmak için çalışmalar yürütmektedir. Girişim bu konudaki farkındalığı arttırmak ve bu tür fiillerin ortadan kaldırılması için kamusal baskı oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk hakları, Savaş mağduru çocuklar
Alıntı