Çocuğa Karşı Şiddetin Göstergelerle İzlenmesi Rehberi Eğitici El Kitabı

Tarih
2013-06
Yazarlar
Ulukol, Prof. Dr. Betül
Köseli, Dr. Arzu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF
Öz
"UNICEF Türkiye Ofisi, AB finansmanıyla, diğer üç Güney Doğu Avrupa ofisi ile birlikte (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan) çocuğa karşı şiddetin izlenmesinde sivil ve kamu kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen bir proje yürütmektedir. Proje ayrıca, devletlerarası organizasyonlar, bağımsız izleme ağları ve sivil toplum platformları arasında bilgi ve deneyim paylaşımına da katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’de proje, sivil toplum örgütleri arasında aktif ve kurumsallaşmış bir işbirliği aracılığıyla kamu kurumlarının hesap verilebilirliğine ve cevap verilebilirliğine odaklanmaktadır. Bu anlamda, sivil toplum örgütlerinin yerel ve ulusal düzeyde çocuğa karşı şiddetle ilgili politika yapım sürecindeki katılımının, veri toplama, izleme ve değerlendirme alanlarında farkındalık ve kapasite geliştirme eğitimleri ile güçlendirilmesi hedeflenmektedir. ... "
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuğa Karşı Şiddet, Çocuk Hakları, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Verilerin Araştırılması, Hak Temelli İzleme
Alıntı