Sivil Toplum Örgütleri İçin Engelli Hakları İzleme Rehberi

Tarih
2017
Yazarlar
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Öz
Elinizdeki kılavuz merkezi York Üniversitesi’nde (Kanada) bulunan ve Disability Rights Promotion International isimli uluslararası bir projenin uzmanları tarafından hazırlanmış olan Engelli Hakları İzleme Rehberi (A Guide To Disability Rights Monitoring) yanında göstergeler ilgili veriler sunan Anna Lawson ve Mark Priestley tarafından (Mayıs 2009) “BMEHS’nin Avrupa’da Uygulanışının İzlenmesi: Göstergelerin Belirlenmesi ve Kullanılmasının Esasları” başlığıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Engellilik Uzmanları Akademik Ağı (ANED/ Academic Network of European Disability Experts) ve yine aynı yazarlar tarafından 2009 yılında hazırlanan “Avrupa’da Engellilikte Eşitlik Göstergeleri Ön Hazırlık Gösterge Listesi” başlıklı iki ayrı rehberin ilgili bölümlerinin çevirilerinden oluşmaktadır. Yayınladığımız haliyle bu kılavuz bir yandan izleme faaliyetinde göstergelerin nasıl belirlenmesi gerektiğine yönelik örnekler sunarken, diğer yandan bireysel deneyimler, medya, politika ve yasalar bağlamında engelli hakları ile ilgili nasıl izleme yapılması gerektiğine dair geniş kapsamlı bilgiler sunmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Engelliler, Engelli Hakları, Engelliler--İnsan Hakları, Ayrımcılık--Engelliler
Alıntı
Koleksiyonlar