Çocuklarla Sanat Çalışmalarının Çocuk Hakları Kültürüne Katkısını Değerlendirmek Araştırma Raporu

Tarih
2020-04
Yazarlar
Akbaş, Melda
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Genç Sesler
Öz
"Araştırma Genç Sesler Projesi sürecinde işbirliği kurulmuş, çocuk ve/veya kültür sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çocuklarla yürütülen sanat çalışmalarının ve sanatı aracı olarak kullanan çalışmaların çocuk hakları kültürüne katkısını ortaya koymak için tasarlandı. Araştırmada çocuklarla yürütülen sanat çalışmalarının, çocuk hakları ve haklar çatısı altında özellikle çocuk katılımının yaşama geçmesi için sağladığı katkının ve çocuk hakları bağlamında geliştirilmesi/iyileştirilmesi gereken noktaların tespit edilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda Genç Sesler Projesi işbirliği geliştirme toplantılarında bugüne kadar yer alan ve çocuklarla çalışmalar yürüten 12 kurumdan koordinatörler ve/veya sanat eğitmenleri (sanatçı, gönüllü, kolaylaştırıcı) ile derinlemesine görüşmeler yapıldı. Yapılan çalışmaların hedef grupları, çocuklar için yürütülen çalışmaların nasıl planlandığı, sanat eğitmenlerinin çocuklarla çalışmadan önce nasıl süreçlerden geçtiği, çalışmalarda çocuk görüşlerinin alınması için nasıl süreçler izlendiği ve hem alanın hem de görüşme yapılan kurumun ihtiyaçları konuşuldu, çocuklarla sanat çalışmalarının ya da sanatı araç olarak kullanan çalışmaların iyileştirilmesi için öneriler alındı."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuğun Katılım Hakkı, Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi, Çocuklar İçin Hak Eğitimi, Çocuklar İçin Sanat Eğitimi
Alıntı