Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk: Çocuğun “İyi Olma Hali”ni Anlamak / İstanbul Örneği

Tarih
2012-06
Yazarlar
Uyan Semerci, Pınar
Müderrisoğlu, Semra
Karatay, Abdullah
Akkan, Başak Ekim
Kılıç, Zeynep
Oy, Burcu
Uran, Şaylan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Öz
"Çocuklar başlarına iyi veya kötü şeyler gelen pasif bireyler olarak değil, toplumsal kaynakları kullanarak kendi iyi olma hallerinin belirlenmesinde aktif rol alan aktörler olarak kabul edilmelidirler. Bu bağlamda da elinizdeki çalışma bir yandan uluslararası alanda böyle bir yaklaşımla belirlenmiş çocuğun iyi olma hali göstergelerinin Türkiye için geçerliliğini tartışarak çocuk literatürüne yeni bir kavramsal yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır. Diğer yandan ise, Türkiye’nin de imzaladığı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde karşılığını bulan, çocuğu hak sahibi aktif yurttaş olarak gören yaklaşımın hem literatürde hem de hizmet veren ve veri toplayan temel birimler olan devlet kurumları nezdinde geçerlilik kazanmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir."
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuğun İyi Olma Hali, Çocuk Hakları, Çocukların Mekansallığı, Çocuğun Maddi Zorluk Algısı, Çocuk Ölümleri
Alıntı
Koleksiyonlar