Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı: CEO Algı Araştırması Sonuç Raporu

Tarih
2016
Yazarlar
Sayman, Rıfat Ünal
Baş, Dursun
Odabaş, Gözde
Akpulat, Onur
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye
Öz
Araştırma, Türk iş dünyasının “İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi” konusundaki durumunu ve eylemlerini dört ana başlıkta ortaya koymayı hedefledi: - İklim değişikliğinin etkilerini anlama ve farkındalık seviyeler i, - Özel sektörün bu konudaki gelecek öngörüleri, stratejileri ve e ylem planları, - Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, - İklim değişikliği ile mücadelede özel sektörün rolü ve kamu yön etiminden beklentileri. Araştırmayla, özel sektörün, iklim değişikliği konusundaki mevcut durumuna ilişkin veri üretilmesi, farkındalığının artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması amaçlandı. Bu çerçevede; - Şirket yöneticilerinin farkındalıklarının, şirketlerin etkilenme düzeyleri ve mücadeleye ilişkin uygulamalarının tespit edilmesi ve böylelikle şirketler arasında bilgi aktarımı nın sağlanması, - İklim değişikliği ve düşük karbon ekonomisi konularında temel b ir referans sunulması, konularında Türk iş dünyasına iki önemli katkı yapılması amaçla ndı.
Tanımlama Alanı
Konu
İklim Değişikliği, Özel Sektör, İş İnsanları--Türkiye, Çevre Koruma--Türkiye, Paris İklim Anlaşması
Alıntı