Engelli Kadınlar ve Kız Çocukları için Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele - Mevcut Durum, İlgili Hizmetler ve Hizmetler ve Hizmetlere Erişimin Artırılması için Öneriler

Tarih
2020-02
Yazarlar
Turan, Bahar
Döner, Hilal
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)
Öz
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliği ile sıklıkla göz ardı edilen engelli bireyler ve üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanında çeşitli etkinlik ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bu çalışma ile de engelli kadın ve kız çocukları için üreme sağlığı ve cinsel sağlık ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile mücadele alanındaki mevcut hizmetler, yasal düzenlemeler değerlendirilmiştir. Bunu takip eden bir günlük bir çalıştay ile hizmetlerin daha kapsayıcı ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelli hale getirilebilmesi için birçok sivil toplum örgütü, kamu kuruluşu ve üniversitelerden temsilcilerin katılımı ile bir yol haritası oluşturulmaya çalıştırılmıştır. Raporun ve çalıştay çıktılarının derlenmesinde daha geniş bir kitleye ulaşma ve alanda oluşturulacak yeni uygulama ve müdahale pra􀆟klerinin zenginleş􀆟rilmesi amaçlanmaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Engelli Kadınlar, Kadın Hakları, Engelli Birey Hakları, Engelli Hakları, Engelli Kadınlar--Cinsel Sağlık, Engelli Kadınlar--Üreme Sağlığı
Alıntı