Türkiye’de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim: Politika ve Uygulama Önerileri

Tarih
Yazarlar
Nal, Ayşe
Tüzün, Işık
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
Öz
Bu durum analizi raporunda, kaynaştırma eğitiminin tarihsel gelişimi ve tanımlarının ardından, uluslararası ve ulusal mevzuatta engellilik ve eğitim hakkına erişim, Türkiye’de kaynaştırma uygulamaları ve bu uygulamalarda yaşanan sorunlar inceleniyor. Raporun son bölümündeyse, Türkiye’de kaynaştırma yoluyla eğitim, özel gereksinimli bireylerin eğitim hakkını düzenleyen uluslararası ve ulusal mevzuat ve mevcut uygulamalar ışığında analiz edilerek sonuç ve öneriler sunuluyor. Son olarak belirtilmesi gereken, raporun temel olarak ilköğretim okullarında yürütülen kaynaştırma uygulamalarını ele aldığı ve ayrıştırılmış eğitim ortamları olan özel eğitim okulları ve özel rehabilitasyon merkezleri ile hiçbir eğitim kurumunda eğitim almayan özel gereksinimli bireyleri kapsamadığıdır.
Tanımlama Alanı
Konu
Eğitim, Özel Gereksinimli Çocuklar, Bireysel Gelişim, Eğitim Kalitesi
Alıntı